ایلان ماسک و رازهای موفقیت او

ایلان ماسک

ایلان ماسک Elon Musk آینده‌گراتریــن فــرد روی زمیــن اســت!

برای موفق شدن گاهی لازم است از تجربیات افراد موفق استفاده کنیم، آن‌ها را الگو قرار دهیم تا بتوانیم با شخصی‌سازی کردن تجربیات افراد موفق خودمان به موفق دیگری برسیم.
ما در این مقاله با استفاده از کتاب‌های گوناگون و مقالات متعدد مانند کتاب ۹ مرد موفق ۹۰ رمز موفقیت به شما از نظرات و راهکارهایی که آدم‌های سرشناس و موفق داشته‌اند می‌گوییم.
در ادامه قرار است باهم درباره ایلان ماسک و رازهای موفقیت او بیشتر بدانیم:

ایلان ماسک Elon Musk آینده‌گراتریــن فــرد روی زمیــن اســت.
او یــک کارآفریــن آمریکایــی، مبتکــر و سرمایه‌گذار اســت و بیشــتر بــه خاطـر نقشـش به‌عنوان مدیـر ارشـد اجرایـی شـرکت تسلـا موتـورز، سـازنده ماشـین های الکترونیکـی و بـه عنـوان یکـی از بنیان گذاران سیسـتم انتقــال پــول آنلایــن یعنــی پی پــال و برنامــه فضایــی تجــاری اســپیس ایکـس SpaceX معـروف اسـت.

ماسک در زندگی اتفاقات تلخ زیادی را پشت سر گذشته مانند اینکه در ۱۰ سالگی پدر و مادرش جدا شدند، فرزند اول او در ده ماهگی از دنیا رفت و در سال ۲۰۰۸ از همسرش جدا شد و … اما برای زندگی موفق جنگید و حالا از ثروتمندترین افراد جهان است.

۱٫ ایده‌های خوب به میزان اجرای خوبشان سنجیده می‌شوند.

ایده‌هایی کـه خـوب اجـرا نشـوند، در حـد ایـده باقـی می‌ماننـد. ایده‌ای کــه بســیار خــوب اجــرا شــود می‌توانــد بــه یــک کسب‌وکار بــزرگ و فوق‌العــاده تبدیــل گــردد. رهبــران امــروزی بایــد هــم ابتــکار عمــل داشـته باشـند و هـم خـوب هـم اجـرا کننـد.

۲٫ محدودیت‌ها را بشناسید و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنید.

اگر شما می‌خواهید ایده‌هایتان را درست و حرفه‌ای اجرا کنید باید بتوانید از محدودیت‌هایی که دارید عبور کنید. پس اول باید درست آن‌ها را بشناسید و نادیده گرفتن محدودیت‌ها را فراموش کنید.
۳٫ داشتن دیدگاه انقلابی و متحول کننده.
تأثیرگذارترین رهبــران، چشم‌انداز قدرتمنــدی دارنــد کــه آن را بــه اشتراک می‌گذارند و راهی برای رسیدن به آن طرح می‌کنند. آن‌ها برای مشکلات راه‌حل‌های مرحله‌ای و تکاملی نمی‌دهند و چشم‌اندازی قدرتمند دارند.

۴٫ شما به حمایت نیاز دارید.

ایلان ماسک بـرای شـروع بـه کار تسلـا از دولـت وام گرفـت. اخیـراً او بیـش از ۴۰۰ میلیـون دلار از وام حمایتـی وام‌دهنـدگان را پرداخـت کرده اسـت.
رهبـران می‌توانند در سـایه حمایتـی دیگـران پول‌سازی کننـد.

۵٫ اعتمادبه‌نفس داشته باشید.

شما برای موفق شدن اول باید به خودتان باور داشته باشید.
ایلان ماسک در پروژه‌های خود از سرمایه شخصی استفاده می‌کرد چراکه باور داشت پیروز می‌شود و این اعتمادبه‌نفس برای او یک پل برای رسیدن به موفقیت بود.

۶٫ استقامت به خرج دهید.

ایـلـان ماســک و رهبــران بــزرگ دیگــر می‌داننــد کــه شکســت نوعــی بازخـورد اسـت.
ماسـک بـاور دارد کـه می‌توانـد هزینـه سـفرهای فضایـی را کاهـش دهـد و آن را بـه واقعیـت برسـاند.
در جریـان کار، او بـا تأخیر در طراحـی و آزمایـش مواجـه شـد کـه وی را چنـد سـالی از زمان‌بندی‌اش عقـب انداخـت.
زمان‌بندی اولیـه او بـا شکسـت روبـرو شـد، چـون موتور آن آتـش گرفـت.
دومیـن آزمایـش آن‌گونه کـه او انتظـار داشـت پیـش نرفـت.
امـا او پـروژه را تـرک نکـرد، در عـوض از شکسـت‌هایش درس گرفـت و اصلاحاتـی را انجـام داد تـا این‌که راکـت فالکـون وی اولیـن موفقیتـش را در سـال ۲۰۱۰ تجربـه کـرد.
ماسک می‌گوید: صبور بودن ویژگی افراد موفق است شما نباید تا وقتی مجبور نشده‌اید از هدفتان منصرف شوید.

۷٫ پی‌درپی آموزش ببینید و مهارت کسب کنید.

وقتی مردم از ایلان ماسک می‌پرسند که چگونه ساخت موشک را یاد گرفته است و موفقیت رسیده است. او همیشه یک پاسخ ساده می‌دهد «من کتاب خواندم »

ماسک به همه آدم‌های خواهان موفقیت کتاب‌هایی مانند کتاب ارباب حلقه‌ها نوشته جی.آر.آرتالکین، کتاب راهنمای مسافران کهکشان نوشته داگلاس آدامز، کتاب بنجامین فرانکلین یک زندگی آمریکایی نوشته والتر آیزاکسون، کتاب انیشتین زندگی و جهان او نوشته والتر آیزاک سون، کتاب ساختارها نوشته جی‌ای گوردون، کتاب احتراق تاریخچه پیشران‌های راکت‌های سوخت مایع نوشته جان دی کلارک، کتاب هوش برتر مسیرها و خطرها و راهبردها نوشته نیک بوستروم، کتاب صفرتا یک نوشته پیترتیل و کتاب هاوارد هیوز زندگی و دیوانگی او نوشته دونالد ال بارلت و … را توصیه می‌کند.

زمان‌بندی روزانه ایلان ماسک از زبان خودش

  • بیداری ساعت ۷ صبح
  • ۲۰ دقیقه پاسخ به ایمیل‌ها
  • صرف صبحانه با خانواده
  • دوش سریع ۱۰ دقیقه‌ای
  • رساندن فرزندان به مدرسه
  • مرور برنامه روزانه داخل ماشین
  • شروع کار ها بدون معطلی
5/5 - (7 امتیاز)
این نوشته در علمی ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *